ARACINI SATANLAR DA DEĞER KAYBI TALEP EDEBİLECEK


Maddi hasarlı kazalarda aracın piyasa değeri düşüyor. Alıcı, kazalı diye düşük fiyat teklif ediyor ve mecburen araç düşük fiyata satılıyor. Bilindiği üzere buna araç değer kaybı deniliyor. Bu kayıp tazmin edilebiliyor. Değer kaybı, kazaya karışan diğer araç sahibinin sigortasından talep edilebiliyor.

1 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’na göre; kaza tarihi ile sigortaya ihbar tarihi arasında aracını satmış olan kişiye ‘değer kaybı’ tazminatı ödenmiyordu. Bir başka ifadeyle aracını zarara satanlar sigortadan tazminat talep edemiyordu.

T.C. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 23/02/2017 tarih, 2017/176 no’lu kararı uyarınca, artık, aracını satanlar da Değer Kaybı tazminatı talep edebileceklerdir.

Yukarıda belirtilen karar doğrultusunda, aracını satanlar, kaza tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde değer kaybı tazminatını karşı tarafın sigortasından alabileceklerdir.

İlgili Karar aşağıda yer almaktadır:

Comments are disabled.