Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku

Tazminat, maddi veya manevi bir zararın oluşması karşısında işbu zararın giderilmesi anlamını taşır. Diğer bir ifade ile tazminat; zararın tazmini yani ödencesidir.

Tazminat; zarar görene, zararından sorumlu olanın ödemesi gereken edimi ifade eder.

Geniş bir yelpaze olan hukukun bu alanı ile ifade edebileceğimiz dalına ise Tazminat Hukuku adı verilmektedir.

Tazminat Davası ve Türleri Nedir?

Tazminat davası; uğranılan maddi veya manevi zararlar karşısında bu zararların tazmini amacıyla açılan dava çeşitidir. Tazminat türleri; Kişilik hakları ihlali sebebiyle uğranılan zararın tazmini açısından Manevi Tazminat, mal varlığında yaşanan eksilmeyi telafi etmek amacıyla Maddi Tazminat olmak üzere iki ana başlıkta toplayabiliriz.

Hizmet Verdiğimiz Tazminat Hukuku Alanları

• Trafik Kazası Sonucunda Aracınızda Meydana Gelen Maddi Değer Kaybı Tazminatı
• Haksız Tutuklama Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat
• Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat
• İş Kazası Nedeniyle Tazminat (Ölüm veya Maluliyet ile Neticelenen İş Kazalarından doğan Maddi ve Manevi Tazminat)
• Ölümlü veya Yaralamalı Trafik Kazalarında Tazminat

[]
1 Step 1

Danışmak İster misiniz?

Lütfen aşağıdaki gerekli bilgileri doldurunuz.
Ad Soyad
Telefon Numarası
Previous
Next
powered by FormCraft