İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku

Hukuk Büromuz, idare hukuku ve vergi hukukunu ilgilendiren her türlü konuda müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bu çerçevede gerçek ve tüzel kişilerin devlet ve buna bağlı idari kurumlar ile olan idari ceza ve vergiler, imar ve benzeri pek çok uyuşmazlığa ilişkin konular, hukuk büromuzun faaliyet alanı içerisine girmektedir.

Hukuk büromuzun idare ve vergi hukuku alanlarında vermiş olduğu danışmanlık ve avukatlık hizmeti aşağıdaki gibidir:

• Müvekkillerinin Rekabet, gümrük, vergi konularında karşılaştığı idari yaptırımlara yönelik olarak yerel ve bölgesel idare mahkemeleri, vergi mahkemeleri ve Danıştay nezdinde açılacak tam yargı ve idari işlemin iptali davalarının takibi
• Vergi hukuku alanında; uzlaşma görüşmelerinin yapılması, uyuşmazlıkların vergi mahkemeleri önünde çözümlenmesi
• Belediyelerin imar ve iskan işlemlerine karşı gerekli itirazların yapılması ve ilgili hukuki prosedürün işletilmesi
• Kurumlar vergisi, gelir vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, emlak vergisi ve diğer vergi türlerinin tarh, tahakkuk ve tahsilat aşamalarında müvekkillere hukuki destek verilmesi
• İdare tarafından uygulanan cezai işlemlere karşı vergi mahkemelerinde hukuki işlemlerin yürütülmesi
• Vergi daireleri ve gümrük idaresi tarafından yapılan resen tahakkuk işlemlerine ve kesilen cezalara ilişkin olarak danışmanlık ve temsil hizmetlerinin sunulması
• Yanlış veya eksik gelir beyanları, hatalı indirimler ve benzeri her türlü vergi uyuşmazlığı konusunda müvekkillere hukuki destek verilmesi

[]
1 Step 1

Danışmak İster misiniz?

Lütfen aşağıdaki gerekli bilgileri doldurunuz.
Ad Soyad
Telefon Numarası
Previous
Next
powered by FormCraft