İş Hukuku

İş Hukuku

Hukuk büromuz, iş hukuku alanında işçi ile işveren arasında yazılı veya sözlü olarak ortaya çıkabilecek veya iş akdinden doğabilecek her türlü uyuşmazlık kapsamında müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Hukuk büromuzda, müvekkillerinin iş hukukundan kaynaklanan bireysel ve/veya kurumsal ihtiyaçları doğrultusunda çalışarak; işçi ve işveren arasında imzalanacak sözleşmelerin düzenlenmesi, müzakere edilmesi, bu sözleşmelerin feshi, fazla mesai ücretleri ve işçilik alacaklarının hesaplanması bakımından doğacak ihtilafların giderilmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan davaların takibi konusunda müvekkillere destek sağlanması gibi birçok konuda hizmet vermektedir.

Hukuk büromuz, iş hukuku alanında aşağıda belirtilen alanlarla sınırlı olmamak üzere danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir:

• İşveren bakımından işe alım prosedürünün hukuki alt yapısının oluşturulması
• İşyeri iç yönetmeliği, işyeri disiplin yönetmeliği, gizlilik ve rekabet etmeme sözleşmelerinin düzenlenmesi
• İş sözleşmelerinin düzenlenmesi ve yargı kararları ışığında bu sözleşmelerin güncellenmesi
• Her bir olaya özgü tutanak, savunma yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması
• İş Kanunu ve sair mevzuattan doğan tüm yükümlülüklerle ilgili ve uygulamaya ilişkin eğitim hizmetlerinin sunulması
• İş ve sosyal güvenlik hukuku kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında gerekli araştırmaların yapılarak her türlü uyuşmazlığın çözümü
• İşçi bakımından işe iadeye, maddi ve manevi tazminata, mobbinge, iş kazası ve meslek hastalığına, kıdem ve ihbar tazminatı ile diğer işçilik alacaklarının tahsiline ilişkin davaların ve iş mahkemelerindeki diğer her türlü davanın takibi
• Sosyal Güvenlik Mevzuatı’ndan doğan uyuşmazlıklar ile ilgili olarak açılan davaların takibi
• İş kazası nedeniyle gerek Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ikame edilen rücuen tazminat davaları gerekse gerçek kişiler tarafından ikame edilen maddi/manevi tazminat davalarının takibi, sonuçlandırılması ve sulhen çözümlenmesi hususunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi

[]
1 Step 1

Danışmak İster misiniz?

Lütfen aşağıdaki gerekli bilgileri doldurunuz.
Ad Soyad
Telefon Numarası
Previous
Next
powered by FormCraft