Ticaret ve Şirket Hukuku

Ticaret ve Şirket Hukuku

Hukuk Büromuz, ticaret hukuku alanında şirketlerin ihtiyaç duyabileceği her türlü hukuki hizmeti sağlamaktadır.

Hukuk Büromuzda, ticaret ve şirketler hukuku alanlarında, yerinde inceleme yaparak firmaların eksik olduğu konuları tespit etmekte ve sonuca göre ihtiyaçlarını belirleyerek hukuki risk analizleri yapmaktadır. Bu analizler neticesinde tespit edilen, hukuki riskler ile ilgili gerekli tüm çalışmalar hukuk büromuz tarafından yapılarak, bu hukuki risklerin ortadan kaldırılması sağlanmaktadır.

Hukuk büromuzun, müvekkillerine sağladığı avukatlık hizmetlerinin yanında şirketlere de düzenli hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda şirketlere verdiğimiz danışmanlık hizmetleri aşağıdaki gibidir:

• Şirketler’in faaliyet alanlarına ilişkin olarak çalışanları tarafından yazılı ya da sözlü şekilde hukuk büromuza yöneltilen hukuki sorulara, en kısa sürede yazılı ya da sözlü cevap verilmesi ve bunlara ilişkin mütalaaların hazırlanması
• Şirketler’in üçüncü kişilerle imzalayacağı sözleşmelerin, hukuk büromuz tarafından incelenmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, gerekli hukuki görüş ve önerilerin paylaşılması suretiyle ileride doğması muhtemel hukuki uyuşmazlıkların/risklerin en az düzeye çekilmesi
• Şirketler’e karşı açılacak ve/veya Şirketler tarafından 3. kişiler aleyhine açılacak davalarda ve icra takiplerinde, Şirketler’in mahkemeler ve icra müdürlükleri nezdinde hukuki temsilinin sağlanması ve tüm sürecin takibinin yapılması
• Şirketler’in faaliyet alanları ile ilgili mevzuat değişikliklerinin güncel olarak takibi
• Alacağın ihtilaflı olduğu hallerde alacağın sulh yoluyla tahsil edilmesi için gerekli olan girişimlerin yapılması, alacağın yapılandırılmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi

[]
1 Step 1

Danışmak İster misiniz?

Lütfen aşağıdaki gerekli bilgileri doldurunuz.
Ad Soyad
Telefon Numarası
Previous
Next
powered by FormCraft