İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Her türlü icra ve iflas işlemlerinin uygulanmasında tecrübe sahibi olan büromuz, icra ve iflas hukuku işlemlerinin ve davalarının takibi ile alacak tahsili, haciz, rehin, ipotek vb. işlemlerin yapılması, borçlu ve alacaklı lehine toplantılara iştirak edilmesi, iflasın ertelenmesi davaların hazırlanması ve takibi konularında şirketlere, kurumlara ve şahıslara danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Hukuki takiplerin gerçekleştirilmesi, mezkur takipler neticesinde tahsilatların yapılması, kira ve diğer alacakların tahsili, kiracının tahliyesinin sağlanması ve ekonomik sıkıntı içinde olan şirketlere iflasın ertelenmesi yoluyla hukuki destek verilmesi alanlarında da aktif olarak faaliyet göstermektedir.

İcra ve iflas hukuku ile ilgili olarak hukuk büromuz tarafından sunulan bazı hizmetler aşağıdaki gibidir:

• İlamlı, ilamsız, kambiyo senetlerine dayalı (bono, çek, poliçe) icra takiplerinin hazırlanması ve takibi
• Konut, site, apartman aidat alacakları ile kira alacaklarının ve diğer her türlü alacağın icra kanalıyla tahsili
• Haciz işlemlerinin gerçekleştirilmesi
• Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması
• İtirazın kaldırılması davaları, karşılıksız çek davaları, iflas davaları, iflasın ertelenmesi davaları, ihalenin feshi davaları, ihtiyati haciz davaları, itiraz ve itirazın iptali davaları, istirdat davaları, menfi tespit davaları, tasarrufun iptali davaları, yedieminliği suistimal davaları, icra ceza davaları ve icra mahkemesinin görev alanına giren diğer tüm davaların açılması ve takibi
• Kambiyo senetlerinin düzenlenmesi
• Konkordato anlaşmalarının düzenlenmesi
• Mahcuz malların satış işlemlerinin düzenlenmesi
• Şirketlerin iflas prosedürünün denetlenmesi ve düzenlenmesi
• Şirketlerde borca batıklık durumunun denetlenmesi

[]
1 Step 1

Danışmak İster misiniz?

Lütfen aşağıdaki gerekli bilgileri doldurunuz.
Ad Soyad
Telefon Numarası
Previous
Next
powered by FormCraft