KVKK NEDİR? KİMLER YÜKÜMLÜ? KİMLER İSTİSNA?


2016 yılı itibariyle ülkemizde kişisel verilerle ilgili olarak 6698 sayılı “Kişisel Verileri Koruma Kanunu” yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun uygulayıcı ise Kişisel Verileri Koruma Kurumu’dur. Bu kapsamda kişisel verilerin işlenmesine başlamadan önce veri sorumluları siciline kayıt olmak gerekmektedir. Kayıt olmama durumunda ise yüksek miktarlarda cezayla karşı karşıya kalınmaktadır. Aşağıda hangi gerçek ve tüzel kişilerin bu bu kanun kapsamında olduğu detaylı olarak incelenecektir.

Alınan karar neticesinde kayıt zorunluluğu bulunan şirketlerle ilgili büyüklük ve kayıt tarihleri şu şekildedir:

 • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 Milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü 1 Ekim 2018-30 Eylül 2019 tarihleri arasındadır.
 • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 Milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için ise Veri Sorumluları Sicilin kayıt yükümlülüğü 1 Ocak 2019-31 Mart 2020 tarihleri arasındadır.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarındaki veri sorumluları için ise Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü 1 Nisan 2019-30 Haziran 2020 tarihleri arasındadır.

Sicile kayıt yükümlülüğünden muaf tutulanlar ise şu şekildedir:

 • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 Milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar
 • 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca faaliyet gösteren gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri
 • Arabulucular

 

Veri siciline yapılacak olan kayıt başvurusunda ise şu bilgiler istenmektedir:

 • Veri sorumlusuna ait kimlik ve adres bilgileri
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
 • Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar
 • Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları
 • Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler
 • Kişisel verilerin azami muhafaza edilme süresi                                                                                               

Veri Sorumluları Siciline aykırı hareket edenler 20 Bin TL ile 1 Milyon TL arasında idari para cezasıyla karşı karşıya kalabilmektedir.

Comments are disabled.