TRAFİK KAZASI NEDENİYLE SİGORTA ŞİRKETİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR


Trafik kazaları hayatın olağan akışı içerisinde çok sık karşılaşılan istenmeyen olayların başında gelir. Kanuni düzenlemelerle trafik kazalarında oluşan maddi manevi zararları gidermeyi amaçlamıştır.

Sigorta Şirketine Başvuru

Trafik kazalarıyla meydana gelen zararları tazmin edebilmek için 2918 sayılı Karayolları Trafik kanunda yapılan son değişiklikler birlikte zarar görenlerin dava açabilmek için öncelikli şart olarak trafik sigortasına başvuru yapılmasını zorunlu kılıyor. İlgili trafik sigortasına başvuru yapıldıktan sonra on beş gün içerisinde cevap vermediğinde veya talepleri karşılamadığında zarar gören; dava açma veya sigorta tahkim komisyonuna başvuru hakkına sahip oluyor.

Sigorta şirketine başvuru yapılmadan veya on beş gün beklenilmeden tazminat davası açıldığında mahkeme, “dava şartı yokluğu nedeniyle” tazminat davasını usulden reddedilebilecektir.

Sigorta Şirketine Başvuru Nasıl Yapılır?

Trafik sigortası; sosyal ve hukuk devleti ilkesi gereği zarar görenlerin maddi ve manevi zararlarını tanzim etmesi için düzenlenmiş sosyal menfaati ön plana çıkaran uygulamalardır. Trafik sigortası; trafik kazasıyla meydana gelen yaralanmalar için tedavi ve hastane masrafları, işgücünde meydana gelen kayıplar, vefat ve kaza olayıyla oluşan maddi zararları tazmin etmekle sorumludur. Zorunlu trafik sigortası sadece maddi zararları karşılamakla yükümlüdür.

Trafik kazası sonrasında zarara uğrayan bireyler; kaza sonrası oluşan zararlarını, maddi kayıplarını ifade edecek ve sonrasında trafik sigortasından (talepleri sigorta poliçesinin kapsamında olmalıdır) talep ettikleri maddi tazminat miktarını içerir bir dilekçeyle birlikte kaza tespit tutanağı veya kaza bilirkişi raporu, tedavi masraflar faturaları, kazanın durumuna göre gerekli evraklar, hak sahibine ilişkin kişisel bilgiler ve banka bilgileriyle sigorta şirketinin merkezine, noter aracılığıyla veya iadeli posta mektubuyla başvurulur.

İlgili sigorta şirketi on beş gün içerisinde hak sahibine cevap vermek zorundadır. Ancak ilgili trafik sigortasına başvuru yapıldıktan sonra on beş gün içerisinde cevap vermediğinde veya talepleri karşılamadığında zarar gören; dava açma veya sigorta tahkim komisyonuna başvuru hakkına sahip oluyor.

Sigorta Şirketine Başvuru Gerekli Evrakları Nelerdir?

Trafik sigortasına başvuru için gerekli evraklar kazanın durumuna, meydana gelen olayın içeriğine göre değişiklik arz ediyor. Trafik sigortasına başvururken öncelikle kazanın anlatıldığı olayın kaza tespit tutanağı veya kaza bilirkişi raporunda yer almayan durumların anlatılması, zorunlu trafik sigortası sorumluluk kapsamına giren her türlü zararların sigorta şirketinden talep edilmesi gerekir.

 

Yaralamalı Trafik Kazası Sigorta Şirketine Başvuru İçin Gerekli Evraklar

 • Trafik kaza tespit tutanağı ve trafik kazası bilirkişi raporu,
 • Hastane raporu (taburcu edildiğine dair) veya epikriz raporu, tedavi masraflarına ilişkin faturalar,
 • Kazaya ilişkin hasar fotoğraflar,
 • Trafik kazasına karışan diğer araçlara ait araç ruhsat ve trafik poliçe örneği,
 • Hak sahibinin nüfus cüzdanı örneği,
 • Hak sahibi Tüzel kişi ise imza sirküsü ve yetkilinin nüfus cüzdanı örneği,
 • Hak sahibinin banka hesap bilgileri
 • Taleplerini içeren ve kazanın anlatıldığı başvuru dilekçesi,

Üst maddelerde belirtiğimiz belgeleri sigorta şirketinin ana merkezine noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü posta ile başvurulur.

Ölümlü Trafik Kazası Sigorta Şirketine Başvuru İçin Gerekli Evraklar

 • Trafik kaza tespit tutanağı ve trafik kazası bilirkişi raporu,
 • Trafik kazasına karışan diğer araçlara ait araç ruhsat ve trafik poliçe örneği,
 • Hastane raporu veya epikriz raporu, tedavi masraflarına ilişkin faturalar,
 • Veraset ilamı veya mirasçılık belgesi,
 • Ölüm sonrasına vefat edene ait vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • Vefat edene ait son üç aylık ücret belgesi,
 • Varislere ait banka hesap bilgileri,
 • Taleplerini içeren ve kazanın anlatıldığı başvuru dilekçesi,

Üst maddelerde belirtiğimiz belgeleri sigorta şirketinin ana merkezine noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü posta ile başvurulur.

Comments are disabled.