SİGORTA ŞİRKETİNE KARŞI AÇILAN TAZMİNAT DAVALARINDA FAİZ BAŞLANGICI NEDİR?


2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 97. Maddesinde hukuka aykırı eylem nedeniyle zarar görenlerin sigortacıya karşı dava açma hakkı bulunmaktadır. Zarar gören bu hakkın kullanılmasında sigortacıya ilgili belgelerle birlikte başvuruda bulunabileceği gibi herhangi bir başvuruda bulunmaksızın dava da açabilir. Zarar verene karşı açılacak davalarda faiz başlangıcı olay tarihi olmakla birlikte sigortacı yönünden faiz başlangıcı ise duruma göre farklılık gösterebilir.

Temerrüt faizinin oluşması için öncelikle davalıya borcunun ihbar edilmesi gerekmektedir. Sigortacıya başvurmadan doğrudan dava açma durumu söz konusuysa temerrüde dava tarihinde düşeceği kabul edildiğinden dava tarihinden itibaren faiz başlatılır.

Sigortacıya gerekli belgelerle birlikte başvurulmuş ve sigortacı ödeme yapmadığı için dava açılmışsa sigortacıya yapılan bu başvurudan itibaren sekiz işgününün sonunda faiz başlatılır.

Zarar gören sigortayı başvurmamış olabilir. Açtığı davayı da yalnızca zarar verene karşı açmış olabilir. Bu durumda dava sırasında sigortacıya ihbarda bulunulduysa sigortacı temerrüde bu ihbarın kendisine tebliğiyle düşer ve faiz bu tarihten başlatılır.

Comments are disabled.