Sigorta Hukuku ve Tazminat Hukuku Uyuşmazlıkları

İstanbul’da faaliyet gösteren büromuz, sigorta şirketleri ile sigortalılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda her türlü hukuki hizmeti vermektedir. Hukuk Büromuz sigorta teminatı ve sorumluluğu gibi çeşitli konularda, tazminat talep eden özel/tüzel kişileri ve aracı kuruluşları temsil etmektedir.

Büromuz, edindiği deneyim ve bilgiler çerçevesinde, trafik kazalarına ilişkin tazminat talepleri, ölümlü/yaralamalı trafik kazası sonucu maddi-manevi tazminat davaları, hayat ve maluliyet sigortası davaları,  yangın sigortası davaları, kasko, havacılık ve deniz sigortası uyuşmazlıkları, ferdi kazalara ilişkin davalarda müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedir.

Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında kişinin para ile ölçülebilir menfaati ile ilgili zarar doğuran bir tehlike veya rizikonun oluşması halinde, bunu tazmin etmeyi ya da para ödemeyi yani ekonomik sonuçlarına katlanmayı üstlendiği sözleşmeler ve sigorta sözleşmelerinden doğan hak ve yükümlülüklerin yer aldığı bir özel hukuk dalıdır. Sigorta sözleşmesi ile sigorta ettiren prim ödeme yükümlülüğünü üstlenmekte, sigortacı da sigorta tazminatını ve sigorta bedelini ödeme borcunu taahhüt etmektedir. Sigorta hukukunun içinde yer alan ana mevzuat, Sigortacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’dur. Bunlarla birlikte bunlara bağlı tüzük, yönetmelik ve tebliğlerdeki değişim, bu alandaki faaliyetlerin hukuki boyutuna ilişkin teknik hukuki desteğin sağlanmasını gerçekleştirmektedir.

Sigorta Nedir?

İnsanlar doğdukları günden hayatlarının sona erdiği güne kadar, yaşamları boyunca her daim çeşitli tehlikelerle (rizikolarla) karşı karşıyadır. Örneğin bir kişinin; trafik kazası, yangın, deprem, hırsızlık… vs. gibi rizikolarla karşılaşma ihtimali her zaman vardır. Dolayısıyla kişiler arzu etmedikleri halde karşılaşma ve sonunda ekonomik durumlarında olumsuzluklar meydana getirme ihtimali bulunan bu rizikolara karşı korunma ihtiyacı hissetmişlerdir. Bunun için de zaman içerisinde Sigorta Kurumu oluşturulmuştur.

Sigorta, kişilerin hayatta karşılaşacakları tehlikelerin zarar ve masraf doğuran sonuçlarından kendilerini korumak için önceden tedbir alma ihtiyacından doğmuştur.

Zarar doğuran bir hadisenin ve tehlikenin sonuçlarının sigorta şirketi tarafından üstlenilmesi anlamına gelmektedir. Buna göre, kişilerin bazı şartlar altında karşılaşacakları, zarara ve gelir kaybına yol açan olayların ekonomik sonuçlarından kendilerini korumak için belli bir prim karşılığında risklerini belirli bir firmaya devrettiği anlaşmaya sigorta denmektedir.

Sigorta Hukuku Nedir?

Basit bir şekilde ifade edecek olursak Sigorta Hukuku; Sigorta ilişkisi içerisindeki tarafların birbirlerine karşı borç ve yükümlülüklerini gösteren, sigorta ilişkisini belirleyen, bu ilişkiden dolayı taraflar arasında uyuşmazlığın oluşması durumunda ne yapılacağını düzenleyen hukuk dalıdır.

Sigorta Hukukuna ilişkin düzenlemeler 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’muzda yer almaktadır.