Sigorta Acenteleri Derneği adına Yönetmeliğin iptali için Danıştayda dava açılmıştır

Sigorta acenteleri derneği vekili olarak , “sigortacılık kapsamında değerlendirilecek faaliyetlere, tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmeleri ile mesafeli akdedilen sigorta sözleşmelerine ilişkin yönetmelik” hakkında yürütmenin durdurulması ve yönetmelik iptali için daniştayda dava açılmıştır.

9 Mayıs 2020 tarih ve 31122 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile asli işi sigortacılık olmayan işletmelerin de belli şartlar dahilinde sigorta hizmetleri verebilmesi sağlanmıştır. Bu durum ülke çapında faaliyette bulunan sigorta acentelerinin hak ve menfaatlerini zarara uğratmıştır.

Yeni Yönetmelikle beraber özetle, yetkisiz, mesleki bilgisi yetersiz kişilerin poliçe kesmesine, sektörün kalitesinin düşmesine sebep olacağı düşünülmektedir.Sigorta acentelerinin mesleki geleceği ve kazancı açısından bir çok sakıncalı maddeler içeren bu Yönetmelik için Danıştay’da yürütmeyi durdurma ve iptal davası süreci başlatılmıştır. Yönetmelikteki değişiklik açık bir şekilde Sigortacılık Kanunuyla çelişmektedir. Normlar hiyerarşisi gereği bu durumun ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu sebeple, Danıştay 10. Daire Başkanlığının, 2020/2971 Esas sayılı dava dosyası ile yürütmenin durdurulması ve yönetmeliğin iptali için tarafımızca hukuki süreç başlatılmıştır.