Hukuki Danışmanlık ve Dava Takibi

HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİ NELERDİR?

Avukatın, müvekkillerini, mahkemelerde savunma görevinin yanı sıra, hukuki sorunların çözümü konusunda müvekkillere görüş bildirme, başka bir deyimle, ‘danışmanlık’ görevi vardır. Uygulamada yazılı danışmaya mütalaa, sözlü danışmaya ise istişare denmektedir.

Avukat, danışma ile müvekkiline doğru karar vermesi için hukuki problemin alternatif çözüm yollarını, her bir alternatifin yarar ve sakıncalarını gösterir. Uyuşmazlığın, zorunluluk olmadıkça davaya dönüşmesini ve gereksiz çekişmeleri önler. Bu yönden, avukatın danışmanlık görevi, en az mahkemedeki savunma görevi kadar önemlidir.

Danışmadan verim alınabilmesi için, avukat -müvekkil görüşmesinin profesyonel bir disiplin içinde yapılması gerekir, aksine davranış, müvekkilin hukukunu olumsuz etkileyecek yanlış mütalaalar vermesine yol açabileceği gibi, avukatlık mesleğine olan güveni sarsacak sonuçlar da doğurabilecektir.

Avukatın, diğer mesleki faaliyetlerde olduğu gibi danışma görevinin yapılmasında da, meslek kuralları çerçevesinde hareket etme yükümlülüğü vardır. Büromuz faaliyet alanları içerisinde, talep edilen hizmet yönünden alanında uzman avukatlarla hukuki danışmanlık, davaların takibi ve her türlü hukuk hizmetin verilmesi ve yürütülmesi aşamasında sizlere en iyi hizmeti vermeyi kendine amaç edinmiştir.

Temel anlayışımız etkili,  hızlı, şeffaf ve sonuç odaklı olarak hukuki hizmetlerin verilmesidir. Gerek gerçek kişilere, gerekse tüzel kişilere, Sigorta ve Tazminat Hukuku, Acentelik Hukuku, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Aile Hukuku, İdare ve Vergi Hukuku başta olmak üzere genel hukuki konularda dava ve iş takibi ile danışmanlık hizmetleri eksiksiz şekilde sunmaktadır.

Gerek iş hayatında gerekse de sosyal yaşam içerisinde oluşabilecek veya oluşmuş olan mağduriyet ve hak kayıplarının mümkün olan en aza indirgenmesi yahut hiç yaşanmaması, meydana gelen kayıplara karşı ise zararları ortadan kaldırıcı hızlı, pratik, bilimsel, ekonomik ve akılcı çözümler uzman kadromuzdaki yetkin avukatlar ile sunulmaktadır.

Avukatlık Hizmetlerinin Kapsamı:

 • Kişi veya kurumların leh veya aleyhinde açılmış/açılacak davalar ile icra takiplerinin takibi,
 • Ceza hukukundaki Soruşturma/Kovuşturma aşamalarında müdafiilik ve avukatlık hizmetleri,
 • Kişi ve kurumların her türlü resmi makam ve yargı organları önünde temsil edilmesi,
 • İddia veya savunma dilekçeleri hazırlanması,
 • Dava öncesi ve dava içi delillerin toplanması,
 • Her türlü delil Tespitinin dava yolu ile yapılması,
 • Alacak takipleri için icra dosyalarının hazırlanması ve takibi,
 • Arabuluculuk görüşmelerinin sonuçlandırılması,
 • Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurulması,
 • Mahkemeye gidilmeksizin uzlaşma sağlanması,
 • İhbarname, ihtarname ve protesto keşidesi,
 • Sözleşme tanzimi ve imzalanması.