Fetöcü İftirası Atan Kişi Tazminata Mahkum Oldu!

FETÖCÜ İFTİRASI ATAN TEYZE 50.000 TL TAZMİNATA MAHKUM OLDU!

Kamuoyunda sıkça görüldüğü üzere, FETÖ üyesi olduğu iddiası ile kamu kurumlarına şikayette bulunulmaktadır. İhbarların bir bölümünün kişisel problemlerden kaynaklanan kin ve nefrete dayalı, asılsız ihbarlar olduğu yetkililer tarafından belirtilmektedir.

FETÖCÜ iddiası, zaman zaman kişisel çıkarlar doğrultusunda bir silah olarak kullanılmaktadır. Bunun da değişik sebepleri olabilmektedir: Aile içi yaşanan kavgalardan dolayı intikam alma, meslekte yükselebilmek için basamak olarak kullanma, kendi gibi düşünmediği için cezalandırma, …vb.

Bu gibi durumlarda Fetö iftirasına maruz kalan kişi, iftirayı atana karşı Maddi ve Manevi tazminat davası açma ve İftira suçundan dolayı Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunma hakkına sahiptir.

Maddi ve Manevi Tazminat Davası

Fetöcü iftirası sonucu kişilik hakları ihlal edilen kişinin, içsel huzurunun ve manevi bütünlüğünün bozulmasının yanı sıra toplum içindeki saygınlığı da zedelenmektedir. İftiraya konu suçun ağırlığı, Türkiye gündemindeki yeri, suçun toplumsal yansıması ve mağdurun mesleğinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, iftiraya maruz kalanın kişisel hak ve değerlerine yönelik olan ihlalin oldukça ağır ve yoğun olduğu görülmektedir.

Ceza hukukunda iftira suçu olarak isimlendirilen bu hareket özel hukukta da haksız fiile tekabül etmektedir. Haksız fiile uğrayan kişi olayın özelliklerine göre maddi ve manevi tazminat talep edebilmektedir. Haksız fiile uğrayanın bu süreçte yaşadıkları bir bütün olarak değerlendirilmekte ve iftiranın etkisinin ağırlığına göre maddi ve manevi tazminat belirlenmektedir.

İftira Suçu

İftira suçu; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ nun Adliyeye Karşı Suçlar başlığı altında 267. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, işlemediğini bildiği halde bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edip, bunu yetkili makamlara bildirerek hakkında soruşturma başlatan veya idari bir yaptırım uygulanmasına neden olan kimse cezalandırılmaktadır. Bu bildirim ihbar, şikâyet veya basın yayın yoluyla gerçekleşebilir. İftira suçu toplumun adil yargılanma hakkını koruduğu gibi, iftiraya uğrayan kişinin onur ve haysiyet gibi kişilik haklarını da korumaktadır.

Fetö iftirasına maruz kalan kişi, iftira edeni Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet ederek, hakkında kamu davası açılması talep edebilir. Bu soruşturma sonucunda, iftira edenin suçu işlediği konusunda yeterli şüphe varsa hakkında kamu davası açılır. İftira atan kişinin işlediği suç mahkeme tarafından sabit görülürse, sanık hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası hükmolunur.