ÇOCUKLARIN, ANNE VE BABADAN DOLAYI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ALMASI


ANNE VE BABALARIN ÇOCUKLARINA DESTEKLİĞİ

1- GENEL KURAL

Ana ve babaların çocuklarına destekliği Yargıtay kararlarına göre kural olarak erkek çocukların 18 yaşına kadar kentlerde yaşayan kız çocuklarının 22 yaşına, köylerde yaşayan kız çocuklarının 18 yaşına kadar sürer. Orta öğretim çağındaki erkekler için 20 yaş, yüksek öğrenimde ise kız erkek ayrımı olmaksızın 25 yaş kuralı ana ve babaların destekliğinde uygulanır.

2- İLERİ DERECEDE SAKAT VE BEYİN ÖZÜRLÜ ÇOCUKLAR

İleri derecede sakat ve beyin özürlü çocukların ana ve baba destekleri yaşamlarının sonuna kadar sürmektedir. Bunun nedeni ise bu durumdaki çocukların destek olmadan kendi yaşamlarını devam ettirme olanaklarının bulunmamasıdır. Bu husustaki yaşam süresi an ve babanın yaşam süresidir. Ölünceye kadar bu durumdaki çocuklara destek olmak durumundadırlar. Anne ve babanın ikisinin de ölümü gerçekleşirse veya kendilerinin de bakıma muhtaç hale gelme durumu gerçekleşirse bu çocukların desteği kardeşi veya yakınları olacaktır.

3- EVLENMEMİŞ KIZLAR

Kızlarda genel kural 22 yaşına kadar destek alabilecekleridir. Ancak 22 yaşına gelen herhangi bir kazancı olmayan ana ve babasıyla birlikte yaşayan kızlar için Yargıtay kararlarınca evleninceye kadar destek görebileceği kabul edilmektedir.

Destekten yoksun kalma tazminatı davasında kız çocuğunun evlenmediği ve ana babasıyla aynı evde yaşadığı tespit edilirse tazminat hakkı bulunmaktadır. Ancak bu hesaplamada ilerideki evlenme ihtimali de göz önünde bulundurulacaktır.

4- EVLATLIK

Çocuğun evlatlık olması durumu söz konusu ise eşlerin birlikte edindiği evlatlar bakımından öz evlatlardan herhangi bir farkı olmayacak ve destek olunacaktır. Eşlerden birinin evlat edinmesi söz konusu ise aslında hukuki olarak diğer eşin bir sorumluluğu bulunmasa bile eşler birlikte yaşadığı sürece fiilen bu desteklikten kaçınmaları mümkün değildir. Öz evlatlardan farklı olmayacaktır.

5- ÜVEY ÇOCUKLAR

a) Öncelikle üvey çocuğun tanımını yapmak gerekirse eşlerden birinin önceki evliliğinden olan çocuk veya çocuklarıdır. Bu çocuklar için desteklik ise aynı evlatlıklarda olduğu gibi fiilen birlikte yaşıyorlarsa ana ve babanın destekliğinin olacağı yönündedir. Desteklik mirasçılık gibi düşünülmemelidir. Farklı kavramlardır. Bu sebeple ana ve babayla birlikte yaşayan üvey çocuk onların hukuka aykırı eylem nedeniyle ölümü halinde destekten yoksun kalma tazminatına hak kazanacaktır.

b) Desteğe bakılırken somut olayın durumu her zaman önem arz etmektedir. Örneğin çocuğun öz anne ve babası yaşıyorken üvey anne baba tarafından bakılıyorsa yine destekliği devam edecektir.

6- BABA EVİNE SIĞINMIŞ DUL KADINLAR

a) Kocasının ölümü veya boşanma nedeni ile baba evine sığınan dul kadınlarda kocasının ölümünden miras kalmayan veya gerekli şartlar oluşmadığı için aylık alamayan boşanma durumunda eşinden nafaka alamayan kendisinin de kazancı olmayan kadınlar sığındıkları baba evinde anne babasının desteği ile hayata devam etmektedir. Bu kadınlar evde anne ve babasına yardımcı olup onların desteğini görmektedir. Bu durumda da ana ve babanın desteği bulunmaktadır.

b) Bu durumdaki kadınların destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanırken ana ve babanın kalan yaşam süresi ile tekrar evlenme durumu göz önünde bulundurulacaktır.

7- YETİŞKİN VE EVLİ ÇOCUKLARIN DESTEK TAZMİNATI İSTEYEBİLECEKLERİ AYRIK DURUMLAR

a) Destekten yoksun kalma tazminatını talep edebilmenin koşullarından bir tanesi kişi sağken bir destekte bulunduğu kanıtlanmış olma veya ileride bir destekte bulunacağı anlaşılıyor olma durumudur. Bu nedenle şartları sağlayan çocukların yaşına, evlenip evlenmemiş olmasına ya da gelir durumuna bakılmaksızın ölen kişinin sağken bir destekte bulunduğu kanıtlanmışsa destekten yoksun kalma tazminatını talep edebilir. Bunun talep edilemeyeceği görüşü hukuka aykırı eylemi nedeniyle zarara yol açan kişinin çıkarına olacakken kusuru bulunmayan kişinin hak kaybına neden olur. Bu da hakkaniyete uygun olmayacaktır.

b) Yetişkin ve evli çocuklarda desteklik yalnızca maddi açıdan olarak düşünülmemelidir. Hizmet yoluyla da desteklik mümkün olabilir. Örneğin, eşlerin her ikisinin çalışması durumunda çocuklarına bakan veya ev işlerinde yardımcı olan annenin destekliği bulunmaktadır. Bu desteklikten yoksun kalan çocuğun destekten yoksun kalma tazminatı talep etme hakkı bulunmaktadır.

c) Destekten yoksun kalma tazminatının talep edilebileceği bir diğer husus ise ölen desteğin deneyimleri ve bilgi birikimlerinden yoksun kalan çocuklardır. Bir şirketi yaşlılık dolayısıyla çocuğuna devreden bir baba aktif olarak çalışmamakla birlikte deneyimleri ile şirkete tavsiyeler verip bunun neticesinde kazanç sağlamakta ise destekten yoksun kalma durumunun oluştuğunu söyleyebiliriz.

Comments are disabled.